RegulaminNiniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem:

http://www.amber-sklep.pl


Sprzedającym jest :

„Amber"
Złoto-Srebro-Zegarki
Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno
Regon: 630113860
NIP: 784-000-76-40
tel. (061) 4241670, GSM: 518 086 042
www.amber-sklep.pl
amber@amber-sklep.pl

Adres do korespondencji:

AMBER Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno

Kontakt z Usługodawcą (Dział Obsługi Sklepu Internetowego ) można uzyskać:

- pod numerami telefonów: +48 (61) 4241670 lub GSM: 518 086 042 (pn.-pt. 10.00 – 18.00, sob. 10.00 – 14.00)
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: amber@amber-sklep.pl
- korespondencyjnie

AMBER Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno


Wymagania techniczne:

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.

§ 1 Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
Klient (Kupujący) – Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. 
Towar  – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. 
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). 
Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.amber-sklep.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona – Usługodawca i Klient.
Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.amber-sklep.pl
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówień.
 2. Sklep internetowy www.amber-sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień


Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.amber-sklep.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 1. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są przez stronę internetową www.amber-sklep.pl  
 2. Podczas składania zamówienia jak i przed jego złożeniem w sklepie internetowym można dokonać darmowej rejestracji. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. 
 4. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie. Poprzez wejście na podany w wiadomości link Klient potwierdza autentyczność danych billingowych oraz specyfikację zamówionego towaru.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 8. Ze wzgledu na fakt iż towar obecny w naszym sklepie internetowym www.amber-sklep.pl jest jednocześnie dostępny w naszym sklepie stacjonarnym w Gnieźnie przy ulicy ul. Mieszka I 2  i w momencie złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym towar może być niedostępny w danej chwili ze względu na to iż został sprzedany w naszym sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdyby zamówiony towar nie był dostępny niezwłocznie poinformujemy o tym klienta. W sytuacji omawianej powyżej zaproponujemy klientowi inny podobny produkt bądź rezygnację z zamówienia. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia z opcją wysyłki za pobraniem.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia przez Zamawiającego. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Orientacyjny termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi około 24h.
 4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej UPS, Inpost lub Poczty Polskiej. Wysyłka kurierem odbywa się codziennie (od poniedziałku do piątku) do godz.12.00 (UPS) i do godz. 18.00 w przypadku Poczty Polskiej i Inpost.
 5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu zwykle jest to 24h-48h przy płatności z góry i dostępności produktu na naszym stanie magazynowym w chwili zamówienia. W przypadku produktów na zamówienie dochodzi czas realizacji danego towaru. Czas samej dostawy dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach sklepu należy doliczyć też czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).
 6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi poniżej. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. 
 7. W przypadku dokonania zakupów za kwotę powyżej 300 zł (brutto) produkty wysyłane są na koszt Sprzedawcy nie dotyczy płatności za pobraniem.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę lub paragon.
 2. Warunkiem przystąpienia przez sklep do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów:
 • przelewem na konto nr 79 1090 1375 0000 0000 3709 4828
 • przelewem za pośrednictwem usługi: www.przelewy24.pl
 • za pobraniem przez kuriera POCZTY POLSKIEJ lub Inpost

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium RP. 
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ) Wskazane w powyższym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Termin na odstąpienie od umowy liczy się od momentu wydania towaru ( moment otrzymania towaru przez Klienta ) Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na swój koszt na adres siedziby Sprzedawcy. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( o ile nie zostało wcześniej dostarczone ) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Zgodnie z art. 10 3) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • usług wykonywanych na specjalne zamówienie pod konkretnego klienta, a które uniemożliwiają dalszą odsprzedaż danego produktu
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. 

§ 8 Znakowanie

 1. Nasze produkty znakowane są zgodnie z polskim prawem probierczym ( Dz. U. z 1993 r., Nr 55, poz 249 , wraz z późń. zmianami )

§ 9 Procedura reklamacji

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). 
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej (061) 424-16-70 lub 518 086 042, poczty elektronicznej amber@amber-sklep.pl , bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji. 
 6. Wszystkie zwroty prosimy uzgadniać wcześniej drogą email: amber@amber-sklep.pl ze Sprzedającym. Zwroty towarów o wysokiej wartości (cena towaru powyżej 200zł) prosimy wysyłać firmami kurierskimi (firma kurierska DHL, UPS, Inpost). Mniej wartościowe rzeczy (cena towaru poniżej 200zł) najlepiej wysłać Pocztą Polską.
 7. Adres zwrotów: Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i odesłać na nasz adres: Amber, ul. Mieszka I 2,    62-200 Gniezno

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). 
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i co do zasady, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania (zasada merytorycznej poprawności i adekwatności), czy przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 • Jeśli Klient wyrazi na to zgodę Sprzedający ma prawo do wysyłania na jego adres poczty elektronicznej Newslettera oraz informacji o promocjach i produktach w Sklepie Zgoda na otrzymywanie Newslettera może zostać wycofana w każdym czasie.
 • Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika..
 • Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zapezpieczenia naszej strony amber-sklep.pl

 • SSL I OBSŁUGA HTTP/2

SSL szyfruje dane przesyłane pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem, jak również umożliwia aktywację nowoczesnego protokołu HTTP/2, który przyspiesza szybkość ładowania strony WWW.

 • SPF, DKIM, DMARC 
SPF zapewnia ochronę przed próbami podszywania się pod nadawców poczty elektronicznej. Jego działanie polega na wskazaniu przez właściciela domeny, z jakich adresów IP w sieci Internet dopuszczalne jest przekazywanie poczty, ze wszystkich kont e-mail w tej domenie. Domyślna konfiguracja pozwala na wysyłanie wiadomości z serwera poczty obsługującego domenę.
 
DKIM pozwala na uwierzytelnienie serwera uprawnionego do wysyłki poczty, za pomocą asymetrycznej kryptografii. Serwery przy odbieraniu wiadomości weryfikują sygnaturę zaszyfrowaną przez nadawcę kluczem prywatnym, za pomocą klucza publicznego jaki jest umieszczony w strefie DNS domeny.
 
DMARC to mechanizm definiujący w jaki sposób ma się zachować serwer pocztowy, który otrzyma wiadomość negatywnie zweryfikowaną za pomocą zabezpieczeń SPF i DKIM. DMARC umożliwia również otrzymywanie, za pomocą poczty elektronicznej, okresowych raportów o próbach e-mail spoofingu, z serwerów pocztowych na całym świecie, które odnotowały takie naruszenia i obsługują zabezpieczenie DMARC.
 • DNSSEC

DNSSEC to zabezpieczenie, dzięki któremu odwiedzający witrynę są chronieni przed cyberprzestępstwem, np. przekierowaniem na stronę wyłudzającą dane.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

         Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

         Jubiler Amber

         Mieszka I 2 , 62-200 Gniezno

         powiat Gniezno, woj. wielkopolskie

         (dalej "My")

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

         Napisz do nas na adres e-mail: amber@amber-sklep.pl

         adres pocztowy: Jubiler Amber, ul. Mieszka I 2, 62-200 Gniezno

 1. Skąd mamy Twoje dane?

         Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie 

         na stronie internetowej: www.amber-sklep.pl 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep jubilerski Amber w Gnieźnie?

         Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do 

         umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.amber-sklep.pl , w tym     

         dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie Administratora;

         zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji

         rozwiązywania problemów technicznych; realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na

         www.amber-sklep.pl  lub w ramach umowy;

 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

         Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

         Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

         Administratora, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na amber-sklep.pl ;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach amber-sklep.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na www.amber-sklep.pl ;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług sklepu jubilerskiego Amber, towarów oficjalnego sklepu;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu jubilerskiego Amber oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz sklepu jubilerskiego Amber między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

         Jeżeli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

        Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją

        wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

        Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z

        Tobą, a tym samym świadczyć Tobie usługę sprzedaży towarów przez sieć internetową:

 • adres e-mail, login i hasło

        Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w

        konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.amber-sklep.pl . Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy

        wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych podatkowych lub obrotu

        handlowego. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 1. Jakie masz uprawnienia wobec naszego sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

         Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

         prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich

         przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do

         wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

         Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

        Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nasz sklep; cofniesz swoją zgodę na

        przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane

        niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

        lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

        w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

        zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres

        pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie

        będziesz chciał/ła, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do

        obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy

        prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

        w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:

        przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy

        przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

        Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego,

        którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

        Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

        przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów

        statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś[i]/aś,

        Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

        Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

        Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.amber-sklep.pl oraz podmiotom

        wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze,

        kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, świadczą usługi transportowe i

        spedycyjne, wspomagają obsługę użytkowników www.amber-sklep.pl , wspierają promocję ofert, współpracują w

        ramach kampanii marketingowych.

        Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

        Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w

        celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

        maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

        Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu

        wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi

        wcześniej.

        W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć

        udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

        W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

        będziemy przechowywać dane przez okres, w którym strona www.amber-sklep.pl zobowiązana jest do zachowania

        danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia

        kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

        Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie

        zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez

        Komisję Europejską.

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie

       będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją

       sytuację.

       Profilowanie danych osobowych przez www.amber-sklep.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w

       sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do

       analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 § 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 2. Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
 4. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Data opublikowania regulaminu 6.08.2013 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZORY PISM

 

Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru


Miejscowość, data

Do
„Amber"
Złoto-Srebro-Zegarki
Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na …………….....… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru. 


W załączeniu składam kopię paragonu.


Z poważaniem

 

Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny


Miejscowość, data


„Amber"
Złoto-Srebro-Zegarki
Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno


Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.


W załączeniu składam kopię paragonu.


Z poważaniem


Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny


Miejscowość, data


„Amber"
Złoto-Srebro-Zegarki
Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno


Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na …………… . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.


W załączeniu składam kopię paragonu.


Z poważaniem


Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru


Miejscowość, data 


„Amber"
Złoto-Srebro-Zegarki
Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno


Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.


W załączeniu składam kopię paragonu


Z poważaniem


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 


Miejscowość, data


Imię i nazwisko konsumenta


Adres zamieszkania


„Amber"
Złoto-Srebro-Zegarki
Michał Bukowski
ul. Mieszka I 2
62-200 Gniezno


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.) Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie:.....................................................................) przekazem pocztowym na adres......................................................................................... lub na konto nr......................................................................................................................... 

Zwracam.........................................................................................   w stanie niezmienionym.


podpis Konsumenta