Polityka prywatności

 • Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). 
 • Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i co do zasady, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania (zasada merytorycznej poprawności i adekwatności), czy przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 • Jeśli Klient wyrazi na to zgodę Sprzedający ma prawo do wysyłania na jego adres poczty elektronicznej Newslettera oraz informacji o promocjach i produktach w Sklepie Zgoda na otrzymywanie Newslettera może zostać wycofana w każdym czasie.
 • Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika..
 • Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zapezpieczenia naszej strony amber-sklep.pl

 • SSL I OBSŁUGA HTTP/2

SSL szyfruje dane przesyłane pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem, jak również umożliwia aktywację nowoczesnego protokołu HTTP/2, który przyspiesza szybkość ładowania strony WWW.

 • SPF, DKIM, DMARC 
SPF zapewnia ochronę przed próbami podszywania się pod nadawców poczty elektronicznej. Jego działanie polega na wskazaniu przez właściciela domeny, z jakich adresów IP w sieci Internet dopuszczalne jest przekazywanie poczty, ze wszystkich kont e-mail w tej domenie. Domyślna konfiguracja pozwala na wysyłanie wiadomości z serwera poczty obsługującego domenę.
 
DKIM pozwala na uwierzytelnienie serwera uprawnionego do wysyłki poczty, za pomocą asymetrycznej kryptografii. Serwery przy odbieraniu wiadomości weryfikują sygnaturę zaszyfrowaną przez nadawcę kluczem prywatnym, za pomocą klucza publicznego jaki jest umieszczony w strefie DNS domeny.
 
DMARC to mechanizm definiujący w jaki sposób ma się zachować serwer pocztowy, który otrzyma wiadomość negatywnie zweryfikowaną za pomocą zabezpieczeń SPF i DKIM. DMARC umożliwia również otrzymywanie, za pomocą poczty elektronicznej, okresowych raportów o próbach e-mail spoofingu, z serwerów pocztowych na całym świecie, które odnotowały takie naruszenia i obsługują zabezpieczenie DMARC.
 • DNSSEC

DNSSEC to zabezpieczenie, dzięki któremu odwiedzający witrynę są chronieni przed cyberprzestępstwem, np. przekierowaniem na stronę wyłudzającą dane.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

         Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

      Jubiler Amber

         Mieszka I 2 , 62-200 Gniezno

         powiat Gniezno, woj. wielkopolskie

         (dalej "My")

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

         Napisz do nas na adres e-mail: amber@amber-sklep.pl

         adres pocztowy: Jubiler Amber, ul. Mieszka I 2, 62-200 Gniezno

 1. Skąd mamy Twoje dane?

         Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie 

         na stronie internetowej: www.amber-sklep.pl 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep jubilerski Amber w Gnieźnie?

         Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do 

         umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.amber-sklep.pl , w tym     

         dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie Administratora;

         zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji

         rozwiązywania problemów technicznych; realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na

         www.amber-sklep.pl  lub w ramach umowy;

 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

         Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

         Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

         Administratora, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na amber-sklep.pl ;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach amber-sklep.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na www.amber-sklep.pl ;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług sklepu jubilerskiego Amber, towarów oficjalnego sklepu;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu jubilerskiego Amber oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz sklepu jubilerskiego Amber między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

         Jeżeli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

        Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją

        wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

        Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z

        Tobą, a tym samym świadczyć Tobie usługę sprzedaży towarów przez sieć internetową:

 • adres e-mail, login i hasło

        Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w

        konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.amber-sklep.pl . Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy

        wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych podatkowych lub obrotu

        handlowego. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 1. Jakie masz uprawnienia wobec naszego sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

         Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

         prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich

         przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do

         wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

         Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

        Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nasz sklep; cofniesz swoją zgodę na

        przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane

        niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

        lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

        w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

        zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres

        pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie

        będziesz chciał/ła, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do

        obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy

        prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

        w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:

        przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy

        przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

        Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego,

        którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

        Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

        przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów

        statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś[i]/aś,

        Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

        Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

        Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.amber-sklep.pl oraz podmiotom

        wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze,

        kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, świadczą usługi transportowe i

        spedycyjne, wspomagają obsługę użytkowników www.amber-sklep.pl , wspierają promocję ofert, współpracują w

        ramach kampanii marketingowych.

        Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

        Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w

        celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

        maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

        Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu

        wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi

        wcześniej.

        W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć

        udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

        W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

        będziemy przechowywać dane przez okres, w którym strona www.amber-sklep.pl zobowiązana jest do zachowania

        danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia

        kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

        Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie

        zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez

        Komisję Europejską.

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie

       będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją

       sytuację.

       Profilowanie danych osobowych przez www.amber-sklep.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w

       sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do

       analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.